میکروندلینگ

میکروندلینگ

gol

میکروندلینگ


میکرونیدلینگ نوعی روش تحریک مکانیکال پوست است که در این روش با استفاده از سوزن های بسیار ریز میلیون ها میکروکانال در پوست ایجاد می گردد.
ميكرونيدلينگ پوست همراه با مزو جواني و ضد جاي جوش و ابله مرغان و زخم ٣ تا ٥ جلسه تا ٩٠ درصد پوست شاداب و صاف و جوان ميشود
همراه با داروي مزو و رنگ پيگمن الماني پوست